Dividenden Jahresverlauf

Wertpapier hinzufügen

Dividendenstrategie

Titel Richtung Anzahl Kaufkurs/ Schlusskurs Vortag Zielkurs Stop-Loss-Kurs Kaufsumme/ aktueller Wert Zielgewinn/ Abstand zum Zielgewinn Risiko/ akt. Gewinn/Verlust Erh. Auszahlungen / Rendite Ziel-rendite Verkaufen
Aegon NV Long
2000
4,346 €
4,188 €
5,00 €
3,63 €
8.692,67 €
8.376,00 €
1.307,33 €
1.624,00 €
-1.432,67 €
-316,67 €
2470.00 € / 9,47 %
400.00 € / 4,60 %
4,00%
Allianz Long
45
192,090 €
160,720 €
220,00 €
100,00 €
8.644,05 €
7.232,40 €
1.255,95 €
2.667,60 €
-4.144,05 €
-1.411,65 €
3624.00 € / 10,48 %
486.00 € / 5,62 %
5,00%
Axa S.A. Long
400
24,296 €
23,695 €
30,00 €
21,86 €
9.718,55 €
9.478,00 €
2.281,45 €
2.522,00 €
-974,55 €
-240,55 €
4888.00 € / 10,06 %
616.00 € / 6,34 %
5,00%
BASF Long
110
65,210 €
39,415 €
75,00 €
58,69 €
7.173,10 €
4.335,65 €
1.076,90 €
3.914,35 €
-717,20 €
-2.837,45 €
374.00 € / 5,21 %
374.00 € / 5,21 %
4,00%
Bayer Long
100
59,839 €
48,190 €
70,00 €
47,87 €
5.983,90 €
4.819,00 €
1.016,10 €
2.181,00 €
-1.196,90 €
-1.164,90 €
1440.00 € / 8,02 %
200.00 € / 3,34 %
4,00%
BB BIOTECH AG-REG Long
50
69,950 €
54,800 €
80,00 €
62,95 €
3.497,50 €
2.740,00 €
502,50 €
1.260,00 €
-350,00 €
-757,50 €
€ / 0,00 %
€ / 0,00 %
5,00%
BP PLC Long
2000
4,720 €
4,359 €
6,00 €
5,00 €
9.440,60 €
8.718,00 €
2.559,40 €
3.282,00 €
559,40 €
-722,60 €
1117.58 € / 5,92 %
484.82 € / 5,14 %
4,00%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG Long
600
10,750 €
7,465 €
13,00 €
9,68 €
6.450,00 €
4.479,00 €
1.350,00 €
3.321,00 €
-642,00 €
-1.971,00 €
1092.00 € / 16,93 %
1092.00 € / 16,93 %
5,00%
ENGIE Long
900
14,350 €
12,936 €
17,00 €
10,85 €
12.915,30 €
11.642,40 €
2.384,70 €
3.657,60 €
-3.150,30 €
-1.272,90 €
3864.00 € / 4,27 %
765.00 € / 5,92 %
4,00%
EVRAZ plc Long
800
7,410 €
0,810 €
12,00 €
6,67 €
5.928,00 €
648,00 €
3.672,00 €
8.952,00 €
-592,00 €
-5.280,00 €
482.40 € / 8,14 %
671.36 € / 11,33 %
6,00%
Freenet AG Long
500
24,089 €
19,265 €
27,00 €
18,50 €
12.044,33 €
9.632,50 €
1.455,67 €
3.867,50 €
-2.794,33 €
-2.411,83 €
4737.50 € / 6,56 %
785.00 € / 6,52 %
5,00%
HSBC HOLDINGS PLC Long
1500
5,560 €
6,108 €
6,50 €
5,00 €
8.340,49 €
9.162,00 €
1.409,51 €
588,00 €
-840,49 €
821,51 €
1496.05 € / 8,97 %
378.30 € / 4,54 %
4,00%
Imperial Brands Long
300
17,220 €
22,370 €
20,00 €
15,50 €
5.166,00 €
6.711,00 €
834,00 €
-711,00 €
-516,00 €
1.545,00 €
272.10 € / 5,27 %
147.00 € / 2,85 %
4,00%
Persimmon Long
200
34,200 €
30,250 €
38,00 €
30,78 €
6.840,00 €
6.050,00 €
760,00 €
1.550,00 €
-684,00 €
-790,00 €
€ / 0,00 %
€ / 0,00 %
4,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE Long
300
14,430 €
7,276 €
19,00 €
12,99 €
4.329,00 €
2.182,80 €
1.371,00 €
3.517,20 €
-432,00 €
-2.146,20 €
240.00 € / 5,54 %
240.00 € / 5,54 %
5,00%
Rio Tinto PLC Long
50
53,800 €
46,980 €
72,00 €
48,42 €
2.690,00 €
2.349,00 €
910,00 €
1.251,00 €
-269,00 €
-341,00 €
34054.26 € / 1.265,96 %
34054.26 € / 1.265,96 %
4,00%
RTL Group S.A. Long
150
71,343 €
32,320 €
70,00 €
64,21 €
10.701,40 €
4.848,00 €
-201,40 €
5.652,00 €
-1.069,90 €
-5.853,40 €
3928.00 € / 5,24 %
637.50 € / 5,96 %
4,00%
SOCIETE GENERALE SA Long
180
28,035 €
23,150 €
32,00 €
25,23 €
5.046,30 €
4.167,00 €
713,70 €
1.593,00 €
-504,90 €
-879,30 €
495.00 € / 4,90 %
297.00 € / 5,89 %
4,00%
SSE PLC Long
600
17,019 €
15,135 €
20,00 €
14,00 €
10.211,10 €
9.081,00 €
1.788,90 €
2.919,00 €
-1.811,10 €
-1.130,10 €
674.40 € / 1,10 %
183.60 € / 1,80 %
4,00%
SWISS RE AG Long
100
81,090 €
89,000 €
90,00 €
72,98 €
8.109,00 €
8.900,00 €
891,00 €
100,00 €
-811,00 €
791,00 €
2006.10 € / 6,18 %
535.60 € / 6,61 %
6,00%
TELEFONICA SA Long
2850
5,995 €
3,657 €
4,50 €
3,42 €
17.085,00 €
10.422,45 €
-4.260,00 €
2.402,55 €
-7.338,00 €
-6.662,55 €
3517.72 € / 3,43 %
935.22 € / 5,47 %
5,00%
Volkswagen Long
29
184,080 €
137,900 €
220,00 €
165,67 €
5.338,32 €
3.999,10 €
1.041,68 €
2.380,90 €
-533,89 €
-1.339,22 €
219.24 € / 4,11 %
219.24 € / 4,11 %
4,00%
 
174.344,61 €
139.973,30 €
 
-30.244,88 €
-34.371,31 €
 

top

Dividende hinzufügen

Dividenden-/Rentenzahlungen

Titel 2022* 2021* 2020 2019 2018 2017
Aegon NV
400.00
4.60 %
533.33
4.60 %
180.00
1.38 %
1350.00
13.68 %
560.00
6.44 %
520.00
5.98 %
Allianz
486.00
5.62 %
864.00
10.00 %
864.00
10.00 %
810.00
9.37 %
600.00
8.34 %
342.00
3.96 %
Axa S.A.
616.00
6.34 %
572.00
5.89 %
1156.00
11.89 %
1072.00
11.03 %
1008.00
10.37 %
464.00
4.77 %
BASF
374.00
5.21 %
363.00
5.06 %
363.00
5.06 %
352.00
4.91 %
341.00
4.75 %
330.00
4.60 %
Bayer
200.00
3.34 %
400.00
6.68 %
560.00
9.36 %
280.00
4.68 %
275.55
4.60 %
0.00
0.00 %
BB BIOTECH AG-REG
0.00
0.00 %
180.00
5.15 %
160.80
4.60 %
135.78
3.88 %
140.92
4.03 %
128.30
3.67 %
BP PLC
270.80
2.87 %
840.84
9.77 %
7.20
0.08 %
9.60
0.10 %
9.60
0.10 %
9.60
0.10 %
EVRAZ plc
482.40
8.14 %
1181.04
19.92 %
5.68
0.10 %
7.04
0.12 %
10.16
0.17 %
2.80
0.05 %
Freenet AG
785.00
6.52 %
1462.50
12.14 %
40.00
0.33 %
825.00
6.85 %
825.00
6.85 %
800.00
6.64 %
ENGIE
765.00
5.92 %
159.00
3.12 %
0.00
0.00 %
456.00
4.85 %
864.00
9.19 %
1020.00
10.85 %
HSBC HOLDINGS PLC
378.30
4.54 %
691.60
7.01 %
420.00
3.78 %
683.10
8.19 %
644.10
7.72 %
685.20
8.22 %
Imperial Brands
0.00
0.00 %
416.13
8.06 %
485.13
9.39 %
600.06
11.62 %
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG
708.00
10.98 %
540.00
8.37 %
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
240.00
5.54 %
272.10
3.93 %
0.00
0.00 %
303.60
3.19 %
492.30
5.17 %
0.00
0.00 %
RTL Group S.A.
637.50
5.96 %
757.50
7.08 %
0.00
0.00 %
382.50
3.57 %
1020.00
9.53 %
918.00
9.41 %
SSE PLC
183.60
1.80 %
79.70
4.15 %
76.20
3.97 %
93.10
4.85 %
90.70
4.72 %
87.70
4.57 %
SOCIETE GENERALE SA
297.00
5.89 %
198.00
3.92 %
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %
SWISS RE AG
0.00
0.00 %
535.60
6.61 %
561.10
6.92 %
491.00
6.06 %
418.40
5.16 %
0.00
0.00 %
TELEFONICA SA
341.72
2.00 %
1028.83
6.74 %
425.70
5.74 %
440.00
5.94 %
440.00
5.94 %
440.00
5.94 %
Volkswagen
219.24
4.11 %
140.94
2.64 %
140.94
2.64 %
140.94
2.64 %
114.84
2.15 %
59.74
1.12 %
*) Bitte beachten Sie, dass Auszahlungen mit einer zeitlichen Verzögerung angegeben werden können. Auszahlungen beziehen sich auf den Ex-Dividenden-Tag, nicht auf das Geschäftsjahr für das ausgezahlt wird.

top

Jahresverlauf aller Wertpapiere

WertpapierSep 22 Aug 22 Jul 22 Jun 22 May 22 Apr 22 Mar 22 Feb 22 Jan 22 Dec 21 Nov 21 Oct 21
Aegon NV 4,51 4,54
-0,66 %
4,09
10,27 %
4,52
-0,22 %
4,89
-7,77 %
5,07
-11,05 %
4,32
4,40 %
4,88
-7,58 %
4,89
-7,77 %
4,15
8,67 %
4,27
5,62 %
4,48
0,67 %
Allianz 169,93 175,97
-3,43 %
176,03
-3,47 %
186,57
-8,92 %
200,40
-15,20 %
216,77
-21,61 %
206,26
-17,61 %
219,57
-22,61 %
223,01
-23,80 %
203,61
-16,54 %
202,17
-15,95 %
198,31
-14,31 %
Axa S.A. 24,52 23,69
3,50 %
21,36
14,79 %
22,73
7,88 %
23,59
3,94 %
26,25
-6,59 %
24,78
-1,05 %
27,25
-10,02 %
27,68
-11,42 %
25,56
-4,07 %
25,40
-3,46 %
24,06
1,91 %
BASF 41,86 43,13
-2,94 %
42,10
-0,57 %
47,26
-11,43 %
49,13
-14,80 %
51,47
-18,67 %
53,51
-21,77 %
66,32
-36,88 %
66,65
-37,19 %
60,11
-30,36 %
61,64
-32,09 %
63,73
-34,32 %
Bayer 51,63 53,94
-4,28 %
56,78
-9,07 %
62,60
-17,52 %
62,67
-17,62 %
65,30
-20,93 %
56,68
-8,91 %
53,18
-2,91 %
51,01
1,22 %
46,03
12,17 %
49,00
5,37 %
47,70
8,24 %
BB BIOTECH AG-REG 56,24 61,70
-8,85 %
59,00
-4,68 %
54,70
2,82 %
53,91
4,32 %
62,20
-9,58 %
63,73
-11,75 %
62,90
-10,59 %
67,65
-16,87 %
73,28
-23,25 %
75,65
-25,66 %
75,80
-25,80 %
BP PLC 4,49 4,31
4,18 %
3,84
16,93 %
4,12
8,98 %
4,20
6,90 %
3,88
15,72 %
3,70
21,35 %
3,94
13,96 %
3,78
18,78 %
3,37
33,23 %
3,39
32,45 %
3,54
26,84 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 8,24 9,10
-9,45 %
8,67
-4,96 %
9,52
-13,45 %
11,13
-25,97 %
11,73
-29,75 %
10,36
-20,46 %
11,11
-25,83 %
10,96
-24,82 %
10,38
-20,62 %
10,79
-23,63 %
10,29
-19,92 %
ENGIE 12,56 12,65
-0,71 %
11,20
12,14 %
11,86
5,90 %
11,91
5,46 %
11,69
7,44 %
11,63
8,00 %
14,23
-11,74 %
13,49
-6,89 %
12,98
-3,24 %
12,95
-3,01 %
11,87
5,81 %
EVRAZ plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79
-100,00 %
3,56
-100,00 %
5,61
-100,00 %
6,00
-100,00 %
6,01
-100,00 %
6,07
-100,00 %
Freenet AG 21,22 22,55
-5,90 %
23,13
-8,26 %
23,90
-11,21 %
24,12
-12,02 %
25,48
-16,72 %
23,48
-9,63 %
24,79
-14,40 %
23,71
-10,50 %
22,79
-6,89 %
22,85
-7,13 %
22,46
-5,52 %
HSBC HOLDINGS PLC 6,13 6,39
-4,07 %
6,17
-0,65 %
6,13
0,00 %
5,95
3,03 %
6,17
-0,65 %
5,97
2,68 %
6,53
-6,13 %
6,00
2,17 %
5,18
18,34 %
5,11
19,96 %
5,03
21,87 %
Imperial Brands 0,00 22,46
-100,00 %
21,64
-100,00 %
21,33
-100,00 %
20,72
-100,00 %
20,13
-100,00 %
19,23
-100,00 %
21,18
-100,00 %
20,68
-100,00 %
18,99
-100,00 %
18,73
-100,00 %
18,59
-100,00 %
Persimmon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,41
-100,00 %
31,02
-100,00 %
33,05
-100,00 %
32,78
-100,00 %
0,00
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 7,52 8,11
-7,27 %
8,37
-10,16 %
9,57
-21,42 %
10,15
-25,91 %
11,16
-32,62 %
11,63
-35,34 %
13,49
-44,26 %
14,08
-46,59 %
13,67
-44,99 %
14,54
-48,28 %
14,98
-49,80 %
Rio Tinto PLC 47,57 48,94
-2,80 %
47,63
-0,13 %
54,17
-12,18 %
54,68
-13,00 %
59,30
-19,78 %
57,87
-17,80 %
55,99
-15,04 %
53,37
-10,87 %
47,93
-0,75 %
45,22
5,20 %
48,50
-1,92 %
RTL Group S.A. 35,09 38,32
-8,43 %
37,91
-7,44 %
41,49
-15,43 %
42,85
-18,11 %
51,44
-31,78 %
49,51
-29,13 %
51,16
-31,41 %
48,81
-28,11 %
46,04
-23,78 %
49,12
-28,56 %
49,90
-29,68 %
SOCIETE GENERALE SA 23,32 22,45
3,88 %
20,47
13,92 %
23,50
-0,77 %
23,84
-2,18 %
23,07
1,08 %
23,53
-0,89 %
32,81
-28,92 %
32,98
-29,29 %
29,13
-19,95 %
29,20
-20,14 %
28,26
-17,48 %
SSE PLC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SWISS RE AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TELEFONICA SA 3,92 4,24
-7,55 %
4,62
-15,15 %
4,63
-15,33 %
4,76
-17,65 %
4,72
-16,95 %
4,20
-6,67 %
4,12
-4,85 %
4,01
-2,24 %
3,81
2,89 %
3,90
0,51 %
3,89
0,77 %
Volkswagen 145,54 144,35
0,82 %
131,38
10,78 %
147,02
-1,01 %
147,56
-1,37 %
151,74
-4,09 %
151,85
-4,16 %
182,72
-20,35 %
187,02
-22,18 %
176,21
-17,41 %
182,19
-20,12 %
193,89
-24,94 %