Dividenden Jahresverlauf

Wertpapier hinzufügen

Dividendenstrategie

Titel Richtung Anzahl Kaufkurs/ Schlusskurs Vortag Zielkurs Stop-Loss-Kurs Kaufsumme/ aktueller Wert Zielgewinn/ Abstand zum Zielgewinn Risiko/ akt. Gewinn/Verlust Erh. Auszahlungen / Rendite Ziel-rendite Verkaufen
Aegon NV Long
2000
4,346 €
4,725 €
5,00 €
3,63 €
8.692,67 €
9.450,00 €
1.307,33 €
550,00 €
-1.432,67 €
757,33 €
2950.00 € / 8,48 %
480.00 € / 5,52 %
4,00%
Allianz Long
45
192,090 €
249,400 €
220,00 €
100,00 €
8.644,05 €
11.223,00 €
1.255,95 €
-1.323,00 €
-4.144,05 €
2.578,95 €
4137.00 € / 7,98 %
513.00 € / 5,93 %
5,00%
Axa S.A. Long
400
24,296 €
26,675 €
30,00 €
21,86 €
9.718,55 €
10.670,00 €
2.281,45 €
1.330,00 €
-974,55 €
951,45 €
5568.00 € / 8,18 %
680.00 € / 7,00 %
5,00%
BASF Long
110
65,210 €
47,070 €
75,00 €
58,69 €
7.173,10 €
5.177,70 €
1.076,90 €
3.072,30 €
-717,20 €
-1.995,40 €
748.00 € / 5,21 %
374.00 € / 5,21 %
4,00%
Bayer Long
100
59,839 €
51,360 €
70,00 €
47,87 €
5.983,90 €
5.136,00 €
1.016,10 €
1.864,00 €
-1.196,90 €
-847,90 €
1680.00 € / 7,02 %
240.00 € / 4,01 %
4,00%
BB BIOTECH AG-REG Long
50
69,950 €
40,000 €
80,00 €
62,95 €
3.497,50 €
2.000,00 €
502,50 €
2.000,00 €
-350,00 €
-1.497,50 €
142.50 € / 2,04 %
142.50 € / 4,07 %
5,00%
BP PLC Long
2000
4,720 €
4,696 €
6,00 €
5,00 €
9.440,60 €
9.391,00 €
2.559,40 €
2.609,00 €
559,40 €
-49,60 €
1263.58 € / 3,35 %
3.20 € / 0,03 %
4,00%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG Long
600
10,750 €
7,545 €
13,00 €
9,68 €
6.450,00 €
4.527,00 €
1.350,00 €
3.273,00 €
-642,00 €
-1.923,00 €
1662.00 € / 12,88 %
570.00 € / 8,84 %
5,00%
ENGIE Long
900
14,350 €
14,846 €
17,00 €
10,85 €
12.915,30 €
13.361,40 €
2.384,70 €
1.938,60 €
-3.150,30 €
446,10 €
3864.00 € / 3,32 %
765.00 € / 5,92 %
4,00%
EVRAZ plc Long
800
7,410 €
0,810 €
12,00 €
6,67 €
5.928,00 €
648,00 €
3.672,00 €
8.952,00 €
-592,00 €
-5.280,00 €
482.40 € / 4,07 %
482.40 € / 8,14 %
6,00%
Freenet AG Long
500
24,089 €
23,440 €
27,00 €
18,50 €
12.044,33 €
11.720,00 €
1.455,67 €
1.780,00 €
-2.794,33 €
-324,33 €
5577.50 € / 6,62 %
840.00 € / 6,97 %
5,00%
HSBC HOLDINGS PLC Long
1500
5,560 €
6,930 €
6,50 €
5,00 €
8.340,49 €
10.395,00 €
1.409,51 €
-645,00 €
-840,49 €
2.054,51 €
1971.25 € / 5,91 %
475.20 € / 5,70 %
4,00%
Imperial Brands Long
300
17,220 €
21,750 €
20,00 €
15,50 €
5.166,00 €
6.525,00 €
834,00 €
-525,00 €
-516,00 €
1.359,00 €
336.87 € / 3,26 %
64.77 € / 1,25 %
4,00%
Persimmon Long
200
34,200 €
30,250 €
38,00 €
30,78 €
6.840,00 €
6.050,00 €
760,00 €
1.550,00 €
-684,00 €
-790,00 €
€ / 0,00 %
€ / 0,00 %
4,00%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE Long
300
14,430 €
6,880 €
19,00 €
12,99 €
4.329,00 €
2.064,00 €
1.371,00 €
3.636,00 €
-432,00 €
-2.265,00 €
255.00 € / 2,95 %
15.00 € / 0,35 %
5,00%
Rio Tinto PLC Long
50
53,800 €
50,300 €
72,00 €
48,42 €
2.690,00 €
2.515,00 €
910,00 €
1.085,00 €
-269,00 €
-175,00 €
44526.54 € / 827,63 %
10472.27 € / 389,30 %
4,00%
RTL Group S.A. Long
150
71,343 €
36,880 €
70,00 €
64,21 €
10.701,40 €
5.532,00 €
-201,40 €
4.968,00 €
-1.069,90 €
-5.169,40 €
4003.00 € / 4,68 %
75.00 € / 0,70 %
4,00%
SOCIETE GENERALE SA Long
180
28,035 €
23,275 €
32,00 €
25,23 €
5.046,30 €
4.189,50 €
713,70 €
1.570,50 €
-504,90 €
-856,80 €
801.00 € / 3,97 %
306.00 € / 6,06 %
4,00%
SSE PLC Long
600
17,019 €
15,135 €
20,00 €
14,00 €
10.211,10 €
9.081,00 €
1.788,90 €
2.919,00 €
-1.811,10 €
-1.130,10 €
674.40 € / 0,94 %
183.60 € / 1,80 %
4,00%
SWISS RE AG Long
100
81,090 €
89,000 €
90,00 €
72,98 €
8.109,00 €
8.900,00 €
891,00 €
100,00 €
-811,00 €
791,00 €
2006.10 € / 4,12 %
535.60 € / 6,61 %
6,00%
TELEFONICA SA Long
2850
5,995 €
4,047 €
4,50 €
3,42 €
17.085,00 €
11.533,95 €
-4.260,00 €
1.291,05 €
-7.338,00 €
-5.551,05 €
3864.00 € / 3,23 %
346.28 € / 2,03 %
5,00%
Volkswagen Long
29
184,080 €
123,160 €
220,00 €
165,67 €
5.338,32 €
3.571,64 €
1.041,68 €
2.808,36 €
-533,89 €
-1.766,68 €
1026.02 € / 9,61 %
254.04 € / 4,76 %
4,00%
 
174.344,61 €
153.661,19 €
 
-30.244,88 €
-20.683,42 €
 

top

Dividende hinzufügen

Dividenden-/Rentenzahlungen

Titel 2024* 2023* 2022 2021 2020 2019
*) Bitte beachten Sie, dass Auszahlungen mit einer zeitlichen Verz�gerung angegeben werden k�nnen. Auszahlungen beziehen sich auf den Ex-Dividenden-Tag, nicht auf das Gesch�ftsjahr f�r das ausgezahlt wird.

top

Jahresverlauf aller Wertpapiere

WertpapierFeb 24 Jan 24 Dec 23 Nov 23 Oct 23 Sep 23 Aug 23 Jul 23 Jun 23 May 23 Apr 23 Mar 23
Aegon NV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72
-100,00 %
4,46
-100,00 %
4,18
-100,00 %
4,09
-100,00 %
4,30
-100,00 %
Allianz 246,03 245,05
0,40 %
241,32
1,95 %
226,22
8,76 %
221,78
10,93 %
227,50
8,15 %
220,08
11,79 %
212,01
16,05 %
209,55
17,41 %
211,79
16,17 %
219,74
11,96 %
212,32
15,88 %
Axa S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,30
-100,00 %
26,72
-100,00 %
27,62
-100,00 %
28,96
-100,00 %
28,17
-100,00 %
BASF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,37
-100,00 %
44,94
-100,00 %
46,73
-100,00 %
49,37
-100,00 %
46,90
-100,00 %
Bayer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,17
-100,00 %
51,30
-100,00 %
55,13
-100,00 %
60,40
-100,00 %
56,89
-100,00 %
BB BIOTECH AG-REG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,73
-100,00 %
45,25
-100,00 %
49,21
-100,00 %
53,07
-100,00 %
BP PLC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,61
-100,00 %
4,63
-100,00 %
4,80
-100,00 %
5,34
-100,00 %
5,20
-100,00 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENGIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,62
-100,00 %
15,18
-100,00 %
13,93
-100,00 %
EVRAZ plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Freenet AG 0,00 0,00 0,00 0,00 22,93
-100,00 %
22,24
-100,00 %
21,61
-100,00 %
22,81
-100,00 %
22,92
-100,00 %
24,99
-100,00 %
25,07
-100,00 %
23,59
-100,00 %
HSBC HOLDINGS PLC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,87
-100,00 %
6,48
-100,00 %
6,55
-100,00 %
Imperial Brands 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,03
-100,00 %
21,98
-100,00 %
22,07
-100,00 %
Persimmon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rio Tinto PLC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RTL Group S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,80
-100,00 %
37,38
-100,00 %
38,32
-100,00 %
47,22
-100,00 %
45,39
-100,00 %
SOCIETE GENERALE SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SSE PLC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SWISS RE AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TELEFONICA SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,05
-100,00 %
4,05
-100,00 %
3,86
-100,00 %
Volkswagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00
-100,00 %
124,94
-100,00 %
121,16
-100,00 %
124,20
-100,00 %
127,80
-100,00 %